Leuk dat u een kijkje neemt op onze website!

Wij helpen u graag verder.
Wilt u eerst meer weten over onze service?

Laat hier uw e-mailadres achter voor een GRATIS vrijblijvend gesprek. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Kwartaalbericht Woningmarkt Rabobank - November 2014

  • In 2015 nemen het aantal verkopen en de woningprijs verder toe door de verbeterde economische situatie en de goede betaalbaarheid van koopwoningen.
  • Wij verwachten niet dat de hypotheekrente op korte termijn stijgt.
  • De beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen hebben een negatief effect op het herstel. In 2014 zullen circa 145.000 woningen worden verkocht en in 2015 tussen de 145-165 duizend.
  • Volgend jaar stijgt de woningprijs gemiddeld 1½-3½ % ten opzichte van 2014. Het herstel zal sterk verschillen per regio.

Economisch herstel belangrijk voor de woningmarkt

Voor 2014 voorzien wij een stijging van het Nederlandse BBP-volume met gemiddeld ¾% ten opzichte van 2013, vooral dankzij de export en de investeringen. In 2015 leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage en verwachten wij een BBP-groei van 1½%. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid volgend jaar licht, tot gemiddeld 6½%. De stijging van het beschikbare huishoudinkomen en het herstel op de arbeidsmarkt zijn van belang voor de woningmarkt.

Verdere toename woningverkopen en prijzen

Het ingezette herstel op de woningmarkt zette zich voort in het derde kwartaal van 2014. Het aantal verkopen steeg verder, zij het minder snel dan in de voorgaande kwartalen. De huizenprijsindex nam daarentegen sterker toe dan in de afgelopen kwartalen. Met een stijging van 0,9% ten opzichte van het vorige kwartaal en 1,8% ten opzichte van vorig jaar was dit de sterkste prijsstijging sinds het uitbreken van de crisis in 2008. De door de Nederlandse Vereniging van Makelaars geregistreerde verkoopovereenkomsten (gemiddeld twee maanden voorafgaand aan de woningverkoop) duiden op een verdere lichte toename van het aantal verkopen in het vierde kwartaal van dit jaar. Onze verwachting is dat het aantal verkopen in 2014 uitkomt op circa 145 duizend, en de gemiddelde woningprijs van 2014 zal 1% hoger zijn dan het gemiddelde van 2013.

Hypotheekrente daalt naar een laagterecord

De hypotheekschuld is in 2014 niet gestegen. Extra aflossingen compenseerden de toename door nieuwe verstrekkingen. Onze verwachting is echter dat de balans door de aantrekkende woningmarkt in 2015 omslaat en de hypotheekschuld licht zal gaan stijgen. De hypotheektarieven zijn sinds medio 2011 fors gedaald naar historisch lage percentages. Wij verwachten dit en volgend jaar geen sterke stijging. Mocht dit toch het geval zijn, dan leidt dit niet tot een sterke toename van betaalbaarheidsrisico’s voor huishoudens.

Verder herstel in 2015

In 2015 verwachten wij een verdere groei op de koopwoningmarkt. De positieve factoren zoals een verder economisch herstel, het hoge consumentenvertrouwen, de lage hypotheekrente en het forse aantal verkochte nieuwbouwwoningen hebben naar verwachting een groter effect dan de negatieve factoren zoals de beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen, de onderwater­problematiek en de kredietbeperkende maatregelen. Wij voorzien een toename van het aantal verkopen in 2015 naar 145-165 duizend. Verder zal de gemiddelde huizenprijsindex in 2015 naar verwachting met 1½-3½% toenemen ten opzichte van 2014.

Dat en meer staat in het KwartaalBericht Woningmarkt van Nov 2014

Bron: Rabobank

Klik hier voor volledig kwartaalbericht van Rabobank Editie November 2014

ING Woonbericht - September 2014

Aflossen op hypotheek steeds populairder en meer structureel

In 2013 is er bij ING 40% meer tussentijds afgelost dan in 2012, dit jaar is er 13% meer afgelost ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 

Het vertrouwen van potentiële starters en koopwoningbezitters in de woningmarkt is in het derde kwartaal van 2014 verder toegenomen. De ING WoonIndex steeg met 4 punten naar 118, ruim boven de neutrale stand van 100. Vooral de verwachting van stijgende huizenprijzen zet flink door. Ook de verwachting van het aantal verkochte huizen is in het derde kwartaal licht gestegen. Het sentiment of het een gunstige periode is om een huis te kopen was in de historie nog nooit zo hoog. Ruim een kwart van de woningbezitters overweegt inmiddels af te lossen op de hypotheek, dit was vorig kwartaal nog een op de vijf. Een op de drie huiseigenaren heeft inmiddels een tussentijdse aflossing gedaan. Ook ING ziet een forse stijging van klanten die tussentijds aflossen op hun hypotheek. In 2013 is er 40% meer tussentijds afgelost dan in 2012. Dit jaar zet de stijging verder door en is er tot 1 september 13% meer afgelost ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aflossen op hypotheek steeds populairder en meer structureel

Vertrouwen in de woningmarkt stijgt verder

Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. De WoonIndex stijgt in het derde kwartaal van 2014 met 4 punten naar 118. Dennis Noordervliet, directeur Hypotheken bij de ING: “Starters en koopwoningbezitters verwachten vooral een flinke stijging van de huizenprijzen. Dit kwartaal verwacht 75% een stijging ten opzichte van 68% vorig kwartaal. Dit is de hoogste score sinds 2008. Daarnaast verwacht een op de vier (was 20%) een daling van de hypotheekrente. Het aantal koopwoningbezitters dat het een gunstige periode vindt om een huis te kopen, is gestegen naar 68%, bij starters is dat zelfs ruim driekwart.“

Forse stijging van aantal koopwoningbezitters dat overweegt af te lossen

Meer dan een kwart (27%) van de koopwoningbezitters overweegt af te lossen op de hypotheek, dit was vorig kwartaal nog maar 20%. Inmiddels heeft 31% wel eens tussentijds afgelost. Noordervliet: “De meest genoemde reden om tussentijds af te lossen is dat het door de lage spaarrente financieel aantrekkelijk is geworden om af te lossen (52%). Ook geven de ondervraagden aan dat ze zo weinig mogelijk schulden willen hebben (43%). Ruim een kwart van de ondervraagden wil helemaal geen restschuld overhouden en nog eens een kwart lost af omdat zij maandelijks geld overhouden.” Ruim 70% van de koopwoningbezitters heeft afgelost op het aflossingsvrije deel, 13% heeft afgelost op zijn spaarhypotheek en 12% op het annuïteiten leningdeel. Noordervliet: “Het is duidelijk een cultuuromslag dat koopwoningbezitters structureel tussentijds aflossen. Zij kiezen voor meer zekerheid en laten de aflossing aan het einde van de looptijd van de hypotheek niet aankomen op de toekomstige verkoopopbrengst van de woning. Wij vinden het verstandig om minimaal af te lossen tot de hypotheekschuld gelijk of kleiner is dan de woningwaarde.”

Starters blij met tijdelijke verhoging schenkingsbedrag

Vanaf 1 oktober 2013 mag € 100.000 belastingvrij geschonken worden, mist dat geld gebruikt wordt voor de aankoop, verbouwing of financiering van een huis of aflossing van de hypotheek. Noordervliet: “Iedereen mag dit jaar eenmalig maximaal een ton schenken aan zijn kinderen als ze daar bijvoorbeeld een huis mee willen kopen of hun hypotheek willen aflossen. Ook mag aan anderen dan kinderen geschonken worden. Wij verwachten dat dit jaar nog optimaal gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.” Ruim de helft van de starters vindt vooral de hoogte van het bedrag dat geschonken mag worden goed aan deze regeling. Bijna 40% van de koopwoningbezitters, vindt naast het bedrag, ook het ontbreken van de leeftijdsgrens van 40 jaar goed aan deze regeling. Dat er niet alleen geschonken mag worden aan familie wordt door de ondervraagden ook als positief ervaren.

 

Bron: ING

 

Klik hier voor volledige kwartaalmonitor van ING Bank september 2014